O stronie

Stronę pt. Jakubowice Murowane. Badania archeologiczne 1987-1989 uruchomiono w celu prezentacji obszernego sprawozdania i materiałów pochodzących z dokumentacji badań przeprowadzonych przez Katedrę Archeologii UMCS w latach 1987-1989 w Jakubowicach Murowanych pod Lublinem na stanowisku nr 5 (JM5), określanym jako cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza.


SCHEMAT STRONY:

O stronie - zakładka bieżąca wprowadzająca do tematu i budowy strony.

Historia badań - zakładka prezentuje wszystkie znane do 2018 roku prace wykopaliskowe wiązane z obszarem stanowiska nr 5 w Jakubowicach Murowanych, w następującym układzie:

  • opis odkrycia i prac wykopaliskowych KA UMCS z l. 1987-1989 na stanowisku JM5 (wraz z odsyłaczem do informacji o badaniach powierzchniowych przeprowadzonych na omawianym terenie);
  • informacja o innych pracach KA UMCS:
    - przy obiekcie nowożytnym odsłoniętym w 1988 roku na stanowisku JM5;
    - uzupełniających pracach wykopaliskowych z lat 1990-1991, przyporządkowanych także obszarowi stanowiska JM5;
    - badaniach sondażowych wykonanych w 1990 roku w pobliskiej Kolonii Jakubowice Murowane, weryfikujących doniesienia o przypadkowym znalezisku zabytków archeologicznych;
  • opis odkrycia materiału nawiązującego do znalezisk grobowych z lat 1987-1989, dokonanego w 2014 roku w trakcie nadzoru archeologicznego przy pracach przedinwestycyjnych zlokalizowanych na stanowisku JM5;
  • galeria, czyli wybór fotografii dokumentujących ekipę przy pracach terenowych i w czasie wolnym.

Miejsce badań na mapach i planach - zakładka zawiera zestaw ilustracji odnoszących się do lokalizacji stanowiska i miejsca badań, a także plan pokazujący rozmieszczenie obiektów z prac wymienionych w Historii badań.

Obiekty i zabytki - zakładka składa się z opisów i dokumentacji poszczególnych obiektów, odkrytych w l. 1987-1989.

Analizy specjalistyczne - zakładka prezentuje wyniki badań metalograficznych i datowań radiowęglowych oraz o uwagi do oceny antropologicznej szczątków kostnych.

Publikacje i popularyzacja - zakładka wymienia spis opublikowanych sprawozdań z badań i komentarz do publikacji naukowych.

Podsumowanie i wnioski - zakładka zawiera uwagi na temat terenowych uwarunkowań, które towarzyszyły badaniom, a w konsekwencji rzutowały na możliwość archeologicznego rozpoznania tego obszaru. Tu także znalazła się zwięzła ocena, na marginesie cech wspólnych, odmienności widocznych w obrazie cmentarzyska w Jakubowicach.

♦ ♦ 

Strona pt. Jakubowice Murowane. Badania archeologiczne 1987-1989 jest jedyną pełną publikacją materiałów z Jakubowic Murowanych, stanowisko nr 5, przygotowaną przez osobę odpowiedzialną za całość prac (zob. zakładka: Kontakt).

♦ ♦ ♦

Strona w subdomenie www.jakubowice.umcs.pl znajduje się na serwerach UMCS i jest stroną tematyczną w oficjalnym serwisie informacyjnym Uczelni; została uruchomiona 30 listopada 2018 roku (ostatnia autoryzowana aktualizacja 27 stycznia 2020 roku).


Fotografie wykorzystane w banerze na stronie startowej pochodzą ze zdjęć autorstwa: S. Kostko (slider 1, 3, 5) i U. Kurzątkowska (slider 2, 4); w kolażu zebrano zdjęcia wykonane przez U. Kurzątkowską i J. Martensa.