Obiekt III

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:

II. Ilustracje:
1) Fragmenty glinianych placków; Fot.©W. Kostko 2018
2) Fragmenty glinianego placka; Fot.©W. Kostko 2018
3) Gliniany placek - rekonstrukcja; Rys.©U. Kurzątkowska 1988
2) Fragmenty naczyń z warstwy obiektu (nr inw. 56, 57, 61, 65); Fot.©W. Kostko 2018

1 2 3 4