Grób 7

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:


 

II. Plany i przekroje:

                   
Gr. 7;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
            Gr. 7 z oznaczeniami;
          Rys.©U. Kurzątkowska 2018
      Gr. 7, schematyczne przekroje;
    Rys.©U. Kurzątkowska 2018


III. Zdjęcia terenowe:

                                  
Gr. 7, skupisko szczątków z partii N;
Fot.©U. Kurzątkowska 1989
  Gr. 7, skupisko szczątków z partii N;
Fot.©U. Kurzątkowska 1989
  Gr. 7, fragment profilu;
Fot.©U. Kurzątkowska 1989


IV. Ilustracje:

1) Naczynie gliniane (nr inw. 88); Fot.©W. Kostko 2018
2) Naczynie gliniane (nr inw. 88); Rys.©U. Kurzątkowska 1989

1 2