Grób 4

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis: 

 


II. Plany i przekroje:

                   
Gr. 4;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
        Gr. 4 z oznaczeniami;
      Rys.©U. Kurzątkowska 2018
       Gr. 4, schematyczne przekroje;
     Rys.©U. Kurzątkowska 2018


III. Zdjęcia terenowe:

                                                                                         
Gr. 4, w trakcie eksploracji;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
  Gr. 4, fragment partii N;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
Gr. 4, dno obiektu;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
     
             
         
Gr. 4, szczątki kostne SW;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
  Gr. 4, szczątki kostne z centrum;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
       


IV. Ilustracje:

1) Fragmenty naczynia glinianego (nr inw. 70); Fot.©W. Kostko 2018
2) Naczynie gliniane (nr inw. 70) - rekonstrukcja; Rys.©U. Kurzątkowska 1988

1 2