Grób 6

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:

 

 

II. Plany i przekroje:

Gr. 6;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
            Gr. 6 z oznaczeniami;
            Rys.©U. Kurzątkowska 2018
            Gr. 6, schematyczne przekroje;
            Rys.@U. Kurzątkowska 2018


III. Zdjęcia terenowe:

Gr. 6, plan ogólny obiektu;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
Gr. 6, szczątki kostne z NW,
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
Gr. 6, naczynia III, IV, VI;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
Gr. 6, naczynia I, VII;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988

 
IV. Ilustracje:
1. Naczynie gliniane (nr inw. 78/na planie I); Fot.©W. Kostko2018
2. Naczynie gliniane (nr inw. 79/na planie II); Fot.©W. Kostko 2018
3. Naczynie gliniane (nr inw. 80/na planie III); Fot.©W. Kostko 1988
4. Naczynie gliniane (nr inw. 81/na planie II); Fot.©W. Kostko 2018
5. Naczynie gliniane (nr inw. 82/na planie V); Fot.©W. Kostko 2018
6. Naczynie gliniane (nr inw. 83/na planie VI); Fot.©W. Kostko 2018
7. Naczynie gliniane (nr inw. 83/na planie VI) - fragment stopiony; Fot.©W. Kostko 2018
8. Naczynie gliniane (nr inw. 84/na planie VII); Fot.©W. Kostko 2018
9. Przedmioty metalowe (nr inw. 76,77/na planie 2, 1); Fot.©W. Kostko 2018
10. Naczynia (nr inw. 78-81) i metale (nr inw. 76-77); Rys.©U. Kurzątkowska 1987
11. Naczynie (nr inw. 82); Rys.©U. Kurzątkowska 1987
12. Naczynie (nr inw. 84); Rys.©U. Kurzątkowska 1987

1 2   3   4  
 5    6   7   8  
 9    10    11   12