Kontakt

mgr Urszula Kurzątkowska
e-mail: ukalublin[at]interia.pl

Autorka materiałów tekstowych i prawie wszystkich rysunków umieszczonych na stronie; autorka koncepcji i oprawy graficznej, redaktor i administrator strony; pracownik Katedry i Instytutu Archeologii UMCS (1984-2013), a następnie Wydziału Humanistycznego UMCS (2014-styczeń 2020).

W 1987 roku w zespole pracowników Katedry Archeologii UMCS, w następnych latach kierująca samodzielnie badaniami w Jakubowicach Murowanych - przy wsparciu, zaangażowaniu i życzliwości wielu osób: kierownictwa i pracowników KA UMCS, studentów UMCS, właścicieli gospodarstwa, wolontariuszy, przyjaciół oraz przedstawicieli lubelskich instytucji muzealnych i środowiska konserwatorów zabytków.

✯ Zdjęcia gabinetowe zabytków, uzupełniające dokumentację z badań, wykonał w 2018 roku Sławek Kostko, uczestnik i współpracownik kilku ekspedycji archeologicznych UMCS, niezastąpiony w pomysłach i pomocy, bez której strona nie powstałaby w tej formie.