Grób 5

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:

 

 

II. Plany i przekroje:

               
Gr. 5;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
                      Gr. 5 z oznaczeniami;
                    Rys.©U. Kurzątkowska 2018
  Gr. 5, schematyczne przekroje;
Rys.@U. Kurzątkowska 2018


III. Zdjęcia terenowe:

   
Gr. 5, poziom pełnego zarysu;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
  Gr. 5, plan ogólny;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
  Gr. 5, szczątki w części centralnej:
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
Gr. 5, odkrycie metali;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
                
Gr. 5, odsłanianie naczyń;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
  Gr. 5, naczynia po odsłonięciu;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
  Gr. 5, naczynie i fr. kostne;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988
Gr. 5, fragmenty szczątków kostnych;
Fot.©U. Kurzątkowska 1988


IV. Ilustracje:
1) Naczynie gliniane (nr inw. 72); Fot.©W. Kostko 2018
2) Naczynie gliniane (nr inw. 73); Fot.©W. Kostko 2018
3) Naczynie gliniane (nr inw. 74); Fot.©W. Kostko 2018
4) Naczynie gliniane (nr inw. 75); Fot.©W. Kostko 2018
5) Przedmioty metalowe (nr inw. 71); Fot.©W. Kostko 2018
6) Jeden z przedmiotów metalowych (nr inw. 71); Fot.©W. Kostko 2018
7) Przedmioty z obiektu; Rys.©U. Kurzątkowska 1988
8) Przedmioty z obiektu; Rys.©U. Kurzątkowska 1988

1 2 3 4
5 6 7 8