Grób 2

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:

 

 

II. Plany:

        
Gr. 2;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
  Gr. 2 z oznaczeniami;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018


III. Z
djęcia terenowe:

                     
Gr. 2, na poziomie szczątków;
Fot.©A. Zakościelna 1987
Gr. 2, naczynie po odsłonięciu;
Fot.©A. Zakościelna 1987
 


IV. Ilustracje:

1) Fragmenty naczynia glinianego (nr inw. 15); Fot.©W. Kostko 2018
2) Naczynie gliniane (nr inw. 15); Rys.©U. Kurzątkowska 1987

1. 2.