Grób 9

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis: 

II. Plany:

Gr. 9;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
             Gr. 9 z oznaczeniami;
             Rys.©U. Kurzątkowska 2018


III. Zdjęcia terenowe:

Gr. 9,
fragmenty belki, naczynie
i szczątki kostne;
Fot.©U. Kurzątkowska 1989
Gr. 9, szczątki kostne;
Fot.©U. Kurzątkowska 1989


IV. Ilustracje:

1) Naczynie gliniane (nr inw. 94); Fot.©W. Kostko 2018
2) Naczynie gliniane (nr inw. 94); Rys.©U. Kurzątkowska 1989

1 2