Grób 8

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:


 

 

II. Plany:

       
Gr. 8;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
                 Gr. 8 z oznaczeniami;
               Rys.©U. Kurzątkowska 2018


III. Zdjęcia terenowe:

             
Gr. 8, poziom odkrycia;
Fot.©U. Kurzątkowska 1989
  Gr. 8, znalezisko fr. naczynia;
Fot.©U. Kurzątkowska 1989
  Gr. 8, wkopy naruszające obiekt;
Fot.©U. Kurzątkowska 1989.jpg
 


IV. Ilustracje:

1) Naczynie gliniane (nr inw. 95); Fot.©W. Kostko 2018
2) Naczynie gliniane (nr inw. 95); Rys.©U. Kurzątkowska 1989

1 2