Grób 3

Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

I. Opis:

 

 

II. Plan:

       
Gr. 3;
Rys.©U. Kurzątkowska 2018
 


III. Zdjęcia terenowe:

          
Gr. 3, przepalone szczątki kostne;
Fot.©A. Zakościelna 1987
Gr. 3, przepalone szczątki kostne;
Fot.©A. Zakościelna 1987