Nowe egzaminy telc i trendy w nauczaniu języków obcych

W ramach obchodów 15-lecia Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów, 23 października 2014 roku odbyła się konferencja „Nowe egzaminy telc i trendy w nauczaniu języków obcych”, pod Honorowym Patronatem JM Rektora WSIiZ z udziałem Zastępcy Dyrektora telc GmbH Frankfurt oraz Przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w RP.

Celem konferencji była przede wszystkim integracja przedstawicieli instytucji członkowskich, szkół wyższych i uniwersytetów realizujących egzaminy telc w Polsce, wymiana doświadczeń na temat egzaminów językowych telc (w tym telc Język Polski B1-B2) i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych stosowanych w nauczaniu języków obcych, jak również dyskusja na temat certyfikacji językowej oraz wymogów regulujących proces poświadczania kompetencji językowych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowały na konferencji mgr Ewa Orłowska i mgr Małgorzata Chmielewska. Program konferencji obejmował dwie części: obrady plenarne oraz spotkania i rozmowy na tematy dotyczące doświadczeń oraz rozwoju współpracy w przyszłości.

Konferencja była połączona z sesją informacyjno-szkoleniową dla trenerów językowych telc z Polski, Czech i Niemiec.

Strona WWW Konferencji: http://telc.net.pl/aktualnosci/relacja-z-konferencji-telc-15-lat/

    Wydarzenia