mgr Grzegorz Adach

Wszczęcie przewodu doktorskiego miało miejsce w dniu 23 stycznia 2019 roku

Tytuł pracy: Kształt czasu. Cykl prac malarskich

Promotor: dr hab. Sławomir Toman, prof. UMCS