Przewody doktorskie w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki