LISSAJOUS - instalacja / koncert w Galerii Kont

24.04.2015 godzina 18.00 Galeria KONT ul. Zana 11

 

24 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00 odbędzie się koncert/instalacja audiowizualna Pawła Łuciuka studenta IV roku Grafiki ISP WA UMCS pt. „Lissajous”. Autor wykorzystuje twórcze rozwiązania w zakresie wieloelementowych projektów artystycznych stosując nowe media zarówno w sferze wizualnej, audiowizualnej i multimedialnej. Tworząc instalację dźwiękową Łuciuk skorzystał z badań naukowych francuskiego matematyka i fizyka Jules'a Antoine'a Lissajous, który w 1855 roku opracował metodę zbadania akustycznych wibracji przy pomocy wykonanego do tego celu urządzenia.

Cezary Klimaszewski

 

Instalacja audiowizualna jest cyfrową wersją doświadczenia przeprowadzonego przez Jules'a Antoine'a Lissajous. Projekt ma za zadanie przedstawić wizualnie zależności harmoniczne dźwięku za pomocą krzywych Lissajous.
Projekcja jest bezpośrednią wizualizacją granej na żywo muzyki, generowaną w czasie rzeczywistym przez stworzony na potrzeby projektu autorski program. Algorytm działa na zasadzie oscyloskopu pracującego w trybie XY, gdzie lewy kanał audio wyznacza współrzędne X, a prawy współrzędne Y krzywej.
Oryginalny przyrząd Lissajous składał się z dwóch prostopadle zawieszonych kamertonów o różnych częstotliwościach, z przymocowanymi do nich lustrami, które odbijały wycelowaną w nie wiązkę światła. Drgające kamertony wykreślały w ten sposób krzywą Lissajous określoną wzorem:

x=A sin(at+δ), y=B sin(bt+γ)

Paweł Łuciuk

    Aktualności

    Data dodania
    23 kwietnia 2015