Kurs Przygotowawczy na studia wyższe

Organizator: Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystyczneg UMCS al. Kraśnicka 2B 20-718 Lubin -zapisy do 28. 02. 2015 r. -tel: 81 537-69-24

 

Kurs przygotowawczy na studia wyższe obejmuje zajęcia z rysunku i malarstwa, prowadzony jest w pracowniach Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Celem głównym prowadzenia kursu przygotowawczego na studia wyższe jest przygotowanie warsztatowe i merytoryczne osób zdających egzamin praktyczny na wyższe uczelnie plastyczne oraz zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań plastycznych. Zajęcia prowadzone są w 10 osobowych grupach laboratoryjnych z przedmiotu rysunek i malarstwo. Czas trwania zajęć -rysunek 48 godz. -malarstwo 48 godz. lekcyjnych, prowadzonych w 4 godz. sesjach (sobota, niedziela) przez profesorów WA UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 lutego 2015