Koordynatorzy wydziałowi

 Koordynatorzy Wydziałowi w CNICJO UMCS

Język angielski

Wydział Artystyczny mgr Izabella Niewiadoma
Wydział Biologii i Biotechnologii mgr Małgorzata Szymańska
Wydział Chemii mgr Katarzyna Zalewska 
Wydział Ekonomiczny mgr Aneta Jaworska
Wydział Filozofii i Socjologii mgr Piotr Wójcik
Wydział Filologiczny mgr Agnieszka Różycka
Wydział Historii i Archeologii mgr Tomasz Karpiński
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki mgr Piotr Kaczmarzyk
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mgr Patrycja Linkiewicz
Wydział Pedagogiki i Psychologii mgr Natalia Rola
Wydział Politologii mgr Paweł Staniewski
Wydział Prawa i Administracji mgr Ewa Orłowska

Pozostałe języki (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski)

Wszystkie Wydziały mgr Ludmiła Kędzierska