III Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza

Fot. Tomasz Flis, Galeria SPNJO, KUL

W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyła się III Międzyuczelniana Konferencja

Prawnicza dla studentów w języku angielskim - „ CONTEMPORARY ARMED

CONFLICTS – AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE”. Konferencja, już po raz

trzeci współorganizowana przez nasze Centrum Nauczania i Certyfikacji

Języków Obcych z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS, Wydziałem Prawa,

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, z Katedrą Prawa Międzynarodowego i

Amerykańskiego KUL oraz ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL i

pod Honorowym Patronatem Rektorów  UMCS i KUL, była podzielona na 3 panele

tematyczne : CONFLICTS IN UKRAINE, CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST oraz

CONFLICTS IN CENTRAL AFRICA. Będąc wspólna inicjatywą pracowników obu

uczelni III Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza miała na celu podjęcie

dyskusji nad współczesnymi zagadnieniami prawa międzynarodowego oraz

umożliwienie studentom prawa zaprezentowania ich stanowiska w sprawach

nurtujących współcześnie społeczność międzynarodową.  Obrady toczyły się w

języku angielskim, co pozwoliło studentom zdobyć doświadczenie w zakresie

wystąpień publicznych w obcym języku.

Szczegółowy program konferencji

Fotorelacja z konferencji Galeria SPNJO KUL http://www.kul.pl/iii-miedzyuczelniana-konferencja-prawnicza-w-jezyku-angielskim-23-kwietnia-2015,gal_14883.html

    Wydarzenia

    Data dodania
    26 kwietnia 2015