Zmarła mgr Stanisława Kubik

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku zmarła

 mgr Stanisława Kubik

Wieloletni pracownik dydaktyczny Centrum Kultury Fizycznej (wcześniej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

 Pani Stanisława Kubik urodziła się 13 stycznia 1945 roku w Lublińcu na Śląsku. Z Uniwersytetem Marii Curie–Skłodowskiej związała całe życie zawodowe. Pracowała na naszej Uczelni 28 lat w okresie od 1 października 1975 roku do 30 września 2003 roku.

W Centrum Kultury Fizycznej pracowała w latach 1975 do 1982 na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, następnie w latach 1982 do 1989 na stanowisku wykładowcy, a w latach 1989 do 2003 na stanowisku starszego wykładowcy.

W 1987 roku Pani Stanisława Kubik została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi za dwudziestoletnią wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą. W 2003 roku otrzymała również Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Mgr Stanisława Kubik była wzorem pracowitości, życzliwości i otwartości.
Była Wspaniałym Człowiekiem.

Rodzinie i Przyjaciołom Pani Stanisławy Kubik wyrazy serdecznego współczucia składają
Dyrekcja i pracownicy Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2019