Zajęcia z wychowania fizycznego- aktualne informacje

Szanowni Studenci,

wobec pojawiających się licznych zapytań i wątpliwości, przesyłanych przez Państwa drogą elektroniczną lub telefonicznie, poniżej przekazujemy aktualne informacje dotyczące zajęć z wychowania fizycznego:

1/zajęcia stacjonarne z wychowania fizycznego odbywają się zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, zamieszczonym na stronie ckf.umcs.pl;

2/studenci zapisani na zajęcia stacjonarne, którzy z różnych względów nie będą mogli w nich uczestniczyć, będą mogli kontynuować realizację zajęć w formule online bez konieczności przenoszenia z grup stacjonarnych do grup online w systemie USOS WEB UMCS;

3/studenci, o których mowa powyżej, pozostaną w swoich grupach stacjonarnych w systemie USOS WEB. Nauczyciel prowadzący skontaktuje się z nimi elektronicznie – MS Office Teams oraz pocztą elektroniczną w celu ustalenia alternatywnej formy realizacji zajęć;

4/studenci, którzy z powodu zmian planów zajęć na Wydziałach, muszą zmienić termin zajęć z wychowania fizycznego kontaktują się z CKF UMCS elektronicznie (ckf@umcs.pl) lub telefonicznie (81 533 71 99) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;

5/studenci, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS WEB UMCS proszeni są o pilny kontakt z CKF UMCS (81 533 71 99) do dnia 28.10.2020. Od dnia 29.10.2020 rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego nie będzie możliwa, czego konsekwencją będzie niezaliczenie przedmiotu.

    Aktualności

    Data dodania
    21 października 2020