Wykaz kierunków studiów - obowiązkowy WF semestr zimowy 2015/16

Poniżej znajduje się wykaz kierunków studiów objętych obowiązkowymi zajęciami z przedmiotu wychowanie fizyczne roku akademickiego 2015/2016.

1/ Edukacja art. w zakresie szt. plast.; II rok studiów I stopnia - 30 g.;

2/ Edukacja art. w zakresie szt. muz. ; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

3/ Edukacja art. w zakresie szt. muz. ; I rok studiów II stopnia - 30 g.;

4/ Jazz i muzyka estradowa; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

5/ Malarstwo jednolite mgr; I rok studiów - 30 g.

6/ Malarstwo, I rok II stopnia  - 30 g.

7/Biologia; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

8/Biologia; II rok studiów II stopnia - 30 g.;

9/Biotechnologia; I rok studiów I stopnia -  30 g.;

10/Biotechnologia; II rok studiów II stopnia - 30 g.; 

11/Chemia podst. i stos.; I rok studiów I stopnia - 30 g.; 

12/Chemia śr. bioakt. i kosm.; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

13/Chemia kryminalistyczna; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

14/Analityka chemiczna;  I rok studiów I stopnia - 30 g.;

15/Ekonomia; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

16/Finanse i rachunkowość; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

17/Zarządzanie; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

18/Logistyka; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

19/Europeistyka; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

20/Kognitywistyka; II rok studiów I stopnia - 15 g.;

21/Kognitywistyka; I rok II stopnia - 15 g.;

22/Kreatywność społeczna II rok I stopnia - 30 g.

23/Socjologia; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

24/Socjologia; I rok studiów II stopnia - 30  g.

25/Zarządzanie  w politykach publicznych I rok I stopnia - 30 g.;

26/Bałkanistyka I rok I stopnia - 30 g.;

27/E-edytorstwo i techniki redakcyjne I rok I stopnia - 30 g.;

28/Informacja w e-społeczeństwie I rok I stopnia - 30 g.;

29/Kulturoznawstwo I rok I stopnia - 30 g.;

30/Logopedia I rok I stopnia - 30 g.;

31/Technologie cyfrowe w animacji rok I stopnia - 30 g.;

32/Anglistyka I rok I stopnia - 30 g.;

33/Germanistyka  I rok I stopnia - 30 g.;

34/Glottodydaktyka polonistyczna I rok I stopnia - 30 g.;

35/Iberystyka I rok I stopnia - 30 g.;

36/Rusycystyka I rok I stopnia - 30 g.;

37/Ukrainistyka I rok I stopnia - 30 g.;

38/Romanistyka I rok I stopnia - 30 g.;

39/Lingwistyka stosowana I rok I stopnia - 30 g.;

40/ Archeologia I rok II stopnia - 30 g.;

41/Filologia polska I rok II stopnia - 30 g.;

42/Fizyka II rok I stopnia - 30 g.;

43/Fizyka techniczna; II rok studiów I stopnia - 30 g.;

44/Fizyka techniczna I rok II stopnia - 30 g.;

45/Geografia; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

46/Gospodarka przestrzenna; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

47/Psychologia I rok studiów jednolitych mgr - 30 g.;

48/Pedagogika I rok studiów I stopnia - 30 g.;

49/Pedagogika I rok  studiów II stopnia -30 g.;

50/Pedagogika specjalna I rok studiów I stopnia - 30 g.;

51/Pedagogika specjalna I rok studiów II stopnia - 30 g.;

52/Animacja kultury  I rok studiów I stopnia - 15 g.;

53/Animacja kultury;  I rok studiów II stopnia - 30 g.

54/Politologia I rok studiów I stopnia - 30 g.;

55/Politologia I rok studiów II stopnia - 30 g.;

56/Stosunki międzynarodowe rok studiów I stopnia - 30 g.;

57/Dziennikarstwo i komunik. społ. I rok st. I stopnia - 30 g.; 

58/Dziennikarstwo i komunik. społ.; I rok studiów II stopnia - 30 g.;

59/Studia wschodnioeuropejskie; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

60/Studia wschodnioeuropejskie; I rok studiów II stopnia - 30 g.;

61/Bezpieczeństwo narodowe; I rok I stopnia - 30 g.;

62Prawo; I rok studiów jednolitych mgr  - 30 g.;

63/Administracja; I rok studiów I stopnia - 30 g.;

64/Bezpieczeństwo wewnętrzne; I rok studiów I stopnia -  30 g.;

65/Prawno-menedżerski I rok II stopnia - 30 g.

66/Filologia angielska II rok II stopnia - 30 g.

67/Informatologia stosowana I rok II stopnia - 30 g.

68/ Rusycystyka I rok II stopnia - 30 g.

69/ Historia 1 rok II stopnia - 30 g.

70/ Romanistyka i rok II stopnia - 30 g.

71/ Germanistyka I rok II stopnia - 30 g.

72/ Logopedia z audiologią I rok II stopnia - 30 g.

73/ Translacja konferencyjna - I rok II stopnia - 30 g.

74/ Kulturoznawstwo I rok II stopnia - 30 g.

75/ Ukrainistyka I rok II stopnia - 30 g.

 

Wykaz kierunków znajduje się również w sekcji: DLA STUDENTÓW ---> WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW - OBOWIĄZKOWY WF SEMESTR ZIMOWY 2015/16.

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2015