VI Akademicki Turniej o Puchar Rektora UMCS „Boccia Cup 2023”

Centrum Kultury Fizycznej wraz ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS, Fundacją Akademii Odkrywców Sportu UMCS oraz Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS organizują VI Akademicki Turniej o Puchar Rektora UMCS „Boccia Cup”. Wydarzenie odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. w halach sportowych Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie. Uroczyste otwarcie planowane jest na godz. 9:00, a zawody potrwają do godz. 14:00.

Boccia jest dyscypliną parolimpijską wywodząca się od włoskiej gry w bule. Jest to sport z elementami rywalizacji, narzędzie terapeutyczne, a także gra integracyjna angażująca zarówno ciało, jak i umysł. Mogą w niej uczestniczyć także osoby pełnosprawne. Boccia oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, umożliwia także działanie w duchu tolerancji oraz wzajemnego poszanowania.

Turniej będzie prowadzony w parach w kategorii dzieci i młodzież oraz w kategorii OPEN (osoby 18+).

Zgłoszenia udziału w turnieju można przesyłać poprzez formularz MS Office Forms do 24 kwietnia 2023 r.

Dla najlepszych par w kategoriach dzieci i młodzież oraz OPEN przewidziano puchary i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.

W załączniku znajduję się komunikat organizacyjny nr 1.

Zapraszamy studentów oraz pracowników lubelskich szkół wyższych do uczestnictwa w Turnieju o Puchar Rektora UMCS „Boccia Cup 2023”.

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2023