Kontynuacja projektu StudentFit w Centrum Kultury Fizycznej UMCS

W dniach 24-27.04.2017 r. w obiektach Centrum Kultury Fizycznej odbył się II etap badań dotyczących aktywności fizycznej i wytrzymałości krążeniowo-oddechowej studentów. Badania prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z nauczycielami akademickimi wychowania fizycznego CKF UMCS.

W I etapie badań (7-9.11.2016 r.) uczestniczyło ok. 300 studentów I roku studiów. Do II etapu, w którym prowadzono bardziej szczegółowe badania (ocena VO2 max metodą bezpośrednią za pomocą testu gazometrycznego) zakwalifikowano ok. 100 osób. Ostatecznie w badaniach uczestniczyło 57 studentek i studentów.

Studenci chętnie brali udział w badaniach, ponieważ przed przystąpieniem do nich przedstawiono im cel oraz oczekiwane efekty. Każdy z nich otrzymał certyfikat uczestnictwa w badaniach oraz pamiątkową koszulkę.

Projekt, w którym brali udział studenci naszej Uczelni jest programem interwencyjno-badawczym adresowanym do studentów uczących się na różnych kierunkach studiów w całej Polsce. Kultura fizyczna w szkołach wyższych powinna być kontynuacją nabytych wcześniej nawyków ruchowych, a nawet higienicznych. Tylko wtedy możemy oczekiwać, że działania w zakresie akademickiej edukacji zdrowotnej, będące naturalnym rozwinięciem działań szkolnych, przyniosą długofalowe efekty, które poprzez wytworzenie odpowiednich nawyków zdrowotnych nie skończą się wraz z zakończeniem edukacji w szkole wyższej.

Planowanym efektem projektu jest stworzenie narzędzi wspierających proces edukacji zdrowotnej prowadzony w ramach wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w szkołach wyższych.

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2017