Komunikaty dla studentów dot. zajęć WF

KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW, REJESTRUJĄCYCH SIĘ NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016.

 • Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 będą odbywać się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w terminie 5-7 października 2015. Początek zapisów od godziny 8.00 w dniu 5.10.2014. 
 • Spotkania   informacyjne   dla   studentów, dotyczące zajęć wychowania fizycznego,   odbędą   się   w  terminach: 1 i 2 października 2015 o godzinie 10.00 i 13.00 oraz 5 października 2015 o godzinie 10.00. Miejsce spotkań – Centrum Kultury Fizycznej UMCS,   ul. Langiewicza 22, Lublin, sala nr 1.
 • Zajęcia praktyczne z wychowania fizycznego rozpoczną się w dniu 5 października 2015 od godziny 11.00 /obowiązuje strój sportowy/.
 • Oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskane w innym, wcześniejszym toku studiów, nie są przepisywane.
 • Plan zajęć dydaktycznych będzie dostępny na stronie ckf.umcs.pl od dnia 1 października 2015.
 • Studenci, studiujący dwa i więcej kierunków studiów, objętych zajęciami wychowania fizycznego zapisują się do jednej grupy w USOSweb i zgłaszają się do Sekretariatu CKF UMCS w godz. 10.00-14.00 celem uzgodnienia procedury zaliczenia na drugim lub kolejnym kierunku studiów.

                                        Dyrektor
                                       Centrum Kultury Fizycznej UMCS
                                       dr Tomasz Bielecki

  Aktualności

  Data dodania
  1 października 2015