Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 23.04.2019

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdań nr 1951/04/2019/F/1 i 1951/04/2019/M/1 z dnia 26.04.2019 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    30 kwietnia 2019