Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 21.01.2020

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr 1771/01/2020/F/1 i 1771/01/2020/F/1z dnia 21.01.2020 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2020