Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 20.11.2018

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdań nr 1472/11/2018/F/1, 1472/11/2018/M/1 z dnia 22.11.2018 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2018