Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 20.10.2020

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr 3248/10/2020/F/1, 3248/10/2020/M/1 z dnia 20.10.2020r. z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    26 października 2020