Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 08.01.2019

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdań nr 3386/12/2018/F/1, 3386/12/2018/F/2, 3386/12/2018/M/1 i 3386/12/2018/M/2 z dnia 10.01.2019 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2019