Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 07.01.2020

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr 4582/12/2019/F/1, 4582/12/2019/F/2, 4582/12/2019/M/1 oraz 4582/12/2019/M/2 z dnia 09.01.2020 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2020