Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 06.10.2020

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr 5991/09/2020/F/1, 5991/09/2020/F/2, 5991/09/2020/M/1 i 5991/09/2020/M/2 z wyników badań wody basenowej z dnia 06.10.2020r. przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    15 października 2020