Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 01.10.2019

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr 5127/09/2019/F/1, 127/09/2019/F/1, 5127/09/2019/F/2 i 5127/09/2019/F/2 z dnia 01.10.2019 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2019