Komunikat ws. jakości wody na pływalni CKF

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdań nr 1826/18, 1827/18 i 1828/18 z dnia 14.05.2018 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przed akredytowane Laboratorium MPWIK sp. z o.o. w Lublinie oraz sprawozdań nr 4424/04/2018/F/1 i 4424/04/2018/F/2 z dnia 10.04.2018 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przed akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    23 maja 2018