Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdań nr 6000/17 oraz 6001/17 z dnia 27.12.2017 oraz z wyników badań wody basenowej przedstawionych przed akredytowane Laboratorium MPWIK sp. z o.o. w Lublinie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2018