Komunikat ws. jakości wody na pływalni CKF

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie wyników badań wody basenowej z dnia 06.06.2017 przedstawionych przed akredytowane Laboratorium MPWIK sp. z o.o. w Lublinie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016)

    Aktualności

    Data dodania
    26 czerwca 2017