Komunikat ws. jakości badań wody basenowej - 20.12.2022

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr L/0/06/2022/201/FM/1 z dnia 20.12.2022r. z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    30 grudnia 2022