Komunikat ws. jakości badań wody basenowej - 08.06.2021

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr W/0/05/2021/820/FM/1, W/0/05/2021/820/FM/2, W/0/05/2021/820/M/3 i W/0/05/2021/820/M/4 z wyników badań wody basenowej z dnia 08.06.2021r. przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2021