Komunikat ws. jakości badań wody basenowej - 07.12.2021

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr W/0/11/2021/248/FM/1 z dnia 07.12.2021r. z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2021