Komunikat ws. jakości badań wody basenowej 04.05.2021

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr W/31/12/2020/5/FM/1 i W/31/12/2020/5/FM/2 z badań z dnia 04.05.2021r. z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2021