Komunikat ws. jakości badań wody basenowej - 02.08.2022

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr L/0/06/2022/191/FM/1 i L/0/06/2022/191/FM/2 z dnia 02.08.2022r. z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    9 sierpnia 2022