Informacja o sprzedaży karnetów

Centrum Kultury Fizycznej informuje o sprzedaży karnetów w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017.

SPRZEDAŻ KARNETÓW NA PŁYWALNIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Centrum Kultury Fizycznej UMCS rozpoczyna w dniu 23.08.2016 (wtorek) od godziny 8:00 sprzedaż karnetów na zajęcia na pływalni w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017.

    1. W sprzedaży od dnia 23.08.2016 będą karnety semestralne (wrzesień 2016 – styczeń 2017) na następujące zajęcia:

pływanie rekreacyjne (początek zajęć 05.09.2016)

nauka i doskonalenie pływania (początek zajęć 16.09.2016)

   2. Sprzedaż biletów jednorazowych i biletów na lekcje indywidualne pływania trwa przez cały rok.

   3. Informacja o sprzedaży karnetów na aqua fitness zostanie zamieszczona w późniejszym czasie.

Centrum Kultury Fizycznej UMCS uprzejmie informuje, że zapisów oraz zakupu biletów
i karnetów na zajęcia komercyjne na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
można dokonywać w Kasie CKF, ul. Langiewicza 22.

Zapisy i zakup karnetów odbywają się w kasie budynku CKF (ul. Langiewicza 22)
w dniach:

  • Poniedziałek – piątek w godz. 6:00 - 21.40   
    (w miesiącu sierpień 2016 kasa czynna do godz. 20:40)
  • Sobota – niedziela 7:50 – 20:00

Dodatkowo istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji zajęć nauki i doskonalenia pływania poprzez e-mail: ckf@umcs.pl. Osoba dokonująca rezerwacji zajęć za pośrednictwem poczty elektronicznej, po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Kasy CKF w sprawie dostępności miejsc w danej grupie, wpłaca całość kwoty z dopiskiem: Centrum Kultury Fizycznej, imię i nazwisko, termin i rodzaj zajęć (np. CKF, Jan Kowalski, dzieci- nauka od podstaw, poniedziałek 17.45) na konto: mBank S.A. Oddział korporacyjny Lublin
59 1140 1094 0000 2905 1600 1001. Przy odbiorze karnetu należy potwierdzić dowód wpłaty na konto UMCS.


Dodatkowe informacje:
Przypominamy, że pracownicy UMCS, chcący skorzystać ze zniżki, podczas zapisów powinni przedstawić zaświadczenie o pracy na Uczelni. Jednocześnie - zgodnie z Regulaminem korzystania z Pływalni Centrum Kultury Fizycznej - przy wejściach karnetowych są zobowiązani do okazywania dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na UMCS (karnety są wejściami imiennymi i są przypisane do jednej osoby).

Absolwenci, chcąc skorzystać ze zniżek, powinni okazać Kartę Absolwenta UMCS.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty zajęć rekreacyjnych CKF znajdują się na stronie internetowej: www.ckf.umcs.pl.

Kontakt:

-  strona internetowa: ckf.umcs.pl
-  telefonicznie: tel. 81 533 20 58 – w godzinach pracy Kasy CKF

-  pocztą elektroniczną: ckf@umcs.pl

 

Informujemy również, że w związku z wejściem w życie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach” z dnia 9.11.2016 i w związku z tym  wzrostem kosztów utrzymania obiektu, zmianie uległy ceny karnetów semestralnych.

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 sierpnia 2016