Zmarła śp. dr hab. Irena Kutyłowska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 kwietnia 2022 r. zmarła

śp. dr hab. Irena Kutyłowska

Profesor Archeologii.

Prof. Irena Kutyłowska urodziła się 16 marca 1942 r. w Puchaczowie. 

W 1965 r. ukończyła studia archeologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, następnie w latach 1965-1966 pracowała w dziale oświatowym Muzeum Okręgowego w Lublinie.

Pracę badawczą kontynuowała w Katedrze Historii Architektury Politechniki Krakowskiej (1966-1969), a następnie w instytucji konserwatorskiej PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział w Lublinie (1970-1974).

W latach 1974-1998 była pracownikiem Katedry Archeologii (obecnie Instytut Archeologii) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1980 r. obroniła pracę doktorską „Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu wczesnośredniowiecznego w Stołpiu-Nowosiółkach, woj. chełmskie” napisaną pod kierunkiem Jana Gurby.

W 1991 r. otrzymała na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Rozwój Lublina w VI–XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu”. Od 1998 r. pracę naukową związała z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Poczynając od 1966 r. uczestniczyła w licznych badaniach wykopaliskowych na terenie województwa lubelskiego, m.in. w: Motyczu, Wąwolnicy, Stołpiu, Chełmie, Czermnie, Lublinie. Wypromowała kilkudziesięciu licencjatów i magistrów. Była aktywnym badaczem i specjalistą w zakresie średniowiecza i nowożytności.

Msza żałobna zostanie odprawiona

29 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00

w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2022