Zabytki zgromadzone w muzealnych murach

W ostatnich dniach ukazała się książka "Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego oraz okresów rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie" / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, pod red. B. Niezabitowskiej-Wiśniewskiej, A. Hyrchały i B. Barteckiego.

Wydanie dwujęzycznej polsko-angielskiej publikacji to jedno z założeń projektu pt. Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiego, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt zrealizowany w latach 2020-2021.

Więcej o projekcie: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Serdecznie zapraszamy do niezwykle interesującej lektury, która zabierze czytelnika w niecodzienną, zarazem tajemniczą opowieść o zabytkach, które zostały zgromadzone w muzealnych murach.

    Aktualności

    Data dodania
    9 lutego 2022