Wyniki Grantu Władz Rektorskich na rok 2023

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w związku z Konkursem Grantowym Władz Rektorskich dla organizacji studenckich/doktoranckich funkcjonujących w strukturach UMCS na rok 2023, dofinansowanie na realizację projektów/wydarzeń otrzymały Koła naukowe z Wydziału Historii i Archeologii:

Zwycięzcom Konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy przy projektach!


Realizacja grantu:

Organizacje mogą rozpocząć realizację swoich projektów w momencie publikacji ostatecznych wyników Konkursu, tj. 20 stycznia 2023 r., natomiast zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu 2023 r., by możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w komunikatach Kwestury UMCS.

Na stronie Organizacji studenckich UMCS znajdziecie Państwo pomocne przy realizacji grantów materiały:

1. weryfikacja studentów w Rejestrze Sprawców (jest obowiązkowa, o ile podczas realizacji projektu podejmowane są działania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi);

2. instrukcje dotyczące wydatkowania środków grantowych i związanych z tym procedur formalnych

UWAGA! Od roku kalendarzowego 2022 obowiązują nowe stałe numery rozliczeniowe Konkursu Grantowego Władz Rektorskich: ZLEC: 502184080000, ZFIN: 00000140;

3. instrukcja dotycząca rejestracji konferencji w UMCS,

4. możliwości promocji organizacji studenckich/doktoranckich oraz realizowanych przez
nie projektów.


Sprawozdania:

Każda organizacja, która otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Władz Rektorskich zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego z wykorzystanych środków w terminie do 15 stycznia 2024 r. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Złożenie sprawozdania jest obligatoryjne dla każdej organizacji, która otrzymała dofinansowanie, również w przypadku niewykorzystania środków przez daną organizację.

Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów finansowych takich jak: faktury, rachunki, wnioski o zamówienie publiczne, zamówienia, RW z magazynu itd.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Biuro Spraw Studenckich
Patrycja Pałczyńska
tel. (81) 537-58-79
patrycja.pałczyńska@mail.umcs.pl

 

 

Informacja: Wyniki Grantu Władz Rektorskich na rok 2023 - Styczeń - 2023 - Aktualności - Organizacje studenckie - Strona główna UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    20 stycznia 2023