Wykład otwarty: Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabiego

Wydział Historii i Archeologii oraz Instytut Historii UMCS
zapraszają 
na wykład otwarty

21 marca 2023 r.

godz. 12.30-14.00

Aula Mała

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A  

Akmaral Yskak i Gulbanu Zhugenbayeva: wykładowczynie z Narodowego Uniwersytetu Kazachskiego im. Al.-Farabiego z Ałmatów (Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan);

 tematyka wykładów:

- stan służby archiwalnej i archiwistyki w Kazachstanie,

- „polski ślad” w archiwach Kazachstanu,

- stosunki polsko-kazachskie w historiografii Kazachstanu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

    Aktualności

    Data dodania
    20 marca 2023