Wydział Historii i Archeologii UMCS na kanale YouTube

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do subskrypcji Naszego kanału na YouTube

Wydział Historii i Archeologii UMCS Lublin.

Pojawiły się już pierwsze filmy / nagrania, dotyczące m.in.: interesującej oferty kształcenia, możliwości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy, rozwoju / aktywności w Organizacjach studenckich, Kołach naukowych, a także udziału w różnych projektach edukacyjnych, naukowo-badawczych (dających kompetencje komunikacyjne, przedsiębiorcze, analityczno-informatyczne), również tych, z zakresu nowych technologii, funkcjonowania człowieka w świecie cyfrowym.

Zachęcamy ponadto do odwiedzenia Naszej nowej zakładki na stronie Wydziału:

Media społecznościowe i promocja.

    Aktualności

    Data dodania
    19 kwietnia 2022