"Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań..."

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. XX PZHP odbył się w dn. 18–20.09.2019 r. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do niecodziennej lektury.

Redaktorami wszystkich trzech tomów są Profesorowie Jan Pomorski i Mariusz Mazur z Katedry Humanistyki Cyfrowej UMCS. Pierwszy tom nosi tytuł "Potęga historii", tom drugi - "Od starożytności po wiek XIX", z kolei tom trzeci - "Wiek XX i XXI".

To dzieło zasługujące na ogromny szacunek, pod względem objętości, a przede wszystkim pracy, jaka została włożona w powstanie Pamiętnika XX PZHP.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisami treści wszystkich trzech tomów

Egzemplarze „Pamiętnika” są dostępne również w czytelni Instytutu Historii UMCS.

Niniejsza publikacja (jak dotąd) nie jest przeznaczona do sprzedaży.

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2022