Utworzenie Wydziału Historii i Archeologii

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS od 1 września Wydział Humanistyczny dzieli się na:

  • Wydział Filologiczny
  • Wydział Historii i Archeologii. 

W ramach Wydziału Historii i Archeologii będą funkcjonowały instytuty:

  • Instytut Historii – w zakresie dyscypliny historia,
  • Instytut Archeologii – w zakresie dyscypliny archeologia.

    Aktualności

    Data dodania
    25 sierpnia 2021