Tajemnice dynastii Przemyślidów - podcast naukowy z Dziekan Wydziału

Jeśli chcemy zrozumieć teraźniejszość musimy poznać przeszłość - to myśl, która przyświeca dziekan Wydziału Historii i Archeologii UMCS, dr hab. Joannie Sobiesiak, prof. UMCS, specjalizującej się w historii średniowiecznych Czech za panowania dynastii Przemyślidów. W 24. odcinku Lubelskiego Podcastu Naukowego rozmawiamy o znaczeniu tej dynastii dla ówczesnej Europy i jej związkach z państwem Polskim. Dyskutujemy także o tym, jak przeszłość może być wykorzystywana w budowaniu tożsamości narodowych, jak może dzielić, ale też łączyć.

Zapraszamy do wysłuchania bądź obejrzenia niezwykle interesującego podcastu naukowego z udziałem Dziekan Wydziału Historii i Archeologii, dr hab. Joanny Sobiesiak, prof. UMCS i redaktora Marcina Superczyńskiego.

Lubelski Podcast Naukowy


GOŚCIE PODCASTU:

Dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS jest historykiem, mediewistą i bohemistą, dziekanem Wydziału Historii i Archeologii, pracuje w Katedrze Historii Starożytnej i Średniowiecznej; wchodzi w skład Komitetu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN; jest również członkiem Rady Naukowej czasopisma: Średniowiecze Polskie i Powszechne oraz członkiem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich, w którym pełni funkcję skarbnika; główne zainteresowania badawcze prof. Sobiesiak koncentrują się na problematyce związanej z czeskim wcześniejszym średniowieczem. 

Redaktor Marcin Superczyński jest dziennikarzem i nauczycielem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; specjalizuje się w dziennikarstwie radiowym, jest autorem podcastów dotyczących, między innymi, problematyki międzynarodowej, wojskowości oraz rozwoju nauki; szczególnie koncentruje się na relacjach Polski z Białorusią, Rosją i Ukrainą.

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2023