Świat "metaversum..." - relacja

12 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00 w Sali Obrad Rady Wydziału Koło Metodologiczne Historyków UMCS zorganizowało pierwszy warsztat z cyklu „Metaversum – perspektywy i wyzwania dla humanistyki”. Na pierwszym spotkaniu gościliśmy Pana dra hab. Andrzeja Radomskiego, prof. UMCS z Katedry Informacji i Kultury Cyfrowej, który na podstawie prelekcji „Metaversum jako Internet następnej generacji” wprowadził wszystkich zainteresowanych w podstawowe zagadnienia świata cyfrowego.

*Przez pojęcie „metaversum” rozumie się spektrum technik i technologii służących wytworzeniu wirtualnego świata, platformy, na której ma kształtować się społeczność cyfrowa. „Metaversum” wedle słów głównych twórców ma służyć jako platforma zapewniająca zupełnie nowe możliwości budowania relacji z klientami, warunki do poprawy efektywności wytwarzania produktów i usług oraz ich ścieżki dotarcia do odbiorców. W związku z tak szerokimi celami, szczególnie o charakterze biznesowym, niezbędna jest wówczas krytyczna refleksja humanistyczna, próba zrozumienia nowych trendów technologicznych i ich wpływu na człowieka, społeczeństwo, a nade wszystko kulturę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia / realizacja: Paulina Litka

    Aktualności

    Data dodania
    18 kwietnia 2023